Tags Posts tagged with "Cánh đồng hoa"

Cánh đồng hoa

0 1849
Tháng mười hai, hoa cải rộ ven sông, không ai là không đưa cái nhìn lưu luyến và nán lại để tự thưởng cho...