Tags Posts tagged with "Hải Tiến"

Hải Tiến

0 19872
Một đoàn khách du lịch khoảng 30 người và nhiều trẻ em từ Hà Nội về biển Hải Tiến (Thanh Hóa) du lịch nhưng...

0 838
Được gọi với cái tên Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến ( huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa), nhưng hiện nay, tình trạng...