Di chuyển Trường THPT chuyên Lam Sơn

Di chuyển Trường THPT chuyên Lam Sơn

0 3395
Ngày 26/8, UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo về việc di chuyển Trường THPT chuyên Lam Sơn về địa điểm cơ sở 2 của Đại học (ĐH) Hồng Đức (số 307, đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa).
1
 Trường THPT chuyên Lam Sơn. Ảnh: Internet.

Thông báo nêu rõ: Hiện nay, cơ sở vật chất của Trường THPT chuyên Lam Sơn chưa đáp ứng cho hoạt động đào tạo, nhất là diện tích đất, nhưng ngân sách nhà nước chưa có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở mới. Trong khi đó, Trường ĐH Hồng Đức (cơ sở 1) được đầu tư xây dựng mới chưa sử dụng hết.

Việc sắp xếp, di chuyển ĐH Hồng Đức (cơ sở 2) về ĐH Hồng Đức (cơ sở 1) sẽ có điều kiện đầu tư xây dựng tập trung, sớm hoàn chỉnh về cơ sở vật chất nhà trường, sử dụng hiệu quả đất đai và quản lý khoa học. Đồng thời, cơ sở 2 của Trường ĐH Hồng Đức cơ bản đáp ứng yêu cầu về đào tạo Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất di chuyển cơ sở 2 của Trường ĐH Hồng Đức về cơ sở 1 và bố trí Trường THPT chuyên Lam sơn về làm việc tại cơ sở 2 Trường ĐH Hồng Đức. Hoàn thành việc di chuyển trước khi khai giảng năm học mới 2016 (trước ngày 1/9/2016).

NO COMMENTS

Leave a Reply