Nguồn nước bốc mùi vì bãi rác nông thôn ô nhiễm

Nguồn nước bốc mùi vì bãi rác nông thôn ô nhiễm

Trên nền của kho thuốc trừ sâu cũng là nghĩa địa, phần còn lại thì được tận dụng làm bãi tập kết rác, người dân Thiệu Long, Thanh Hóa phải sống chung với rác thải ô nhiễm.

Xem video tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=Abf4DLYq28M&feature=youtu.be

 

(Nguồn: vtc.vn)

NO COMMENTS

Leave a Reply